De Nederlands-Indische gemeenschap verlangt gerechtigheid aan allen die door de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië have en goed verloor en nog achterstallig salaris en pensioen te goed heeft.

Zeventig jaar lang schoof ieder kabinet dit voor zich uit en weigerde het op te lossen.

Met een oproep probeert de Stichting Vervolgingsslachtoffers JAPPENKAMP de regering te bewegen temoet te komen aan de wensen van de Nederlands-Indische gemeenschap die zich in de steek gelaten voelt door Nederland.

Sinds 2001 houdt de SVJ zich bezig met het behartigen van de belangen van slachtoffers (en hun nakomelingen) van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog.